Integritets- och dataskyddspolicy - Greattech.se

GTSA Group AB org. nr 559034–9816 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.
För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder.

Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.
Personuppgifter som lagras lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.
Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet & lagring.
Evalent.se som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Du har rätt att bli raderad ur olika register.
Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.

För att du kunna handla hos oss behöver vi samla in viss personlig information från dig. Vi behöver bland annat namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress, IP-adress för att kunna leverera din order till dig. För att genomföra köpet behöver vi även kortuppgifter vid kortbetalning, personnummer vid kreditköp. Inga kortuppgifter sparas hos oss.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer användas för att administrera ditt köp och leverera dina beställningar, du får behörighet att logga in på ditt kundkonto, hantering av serviceärenden, kontakt med kundtjänsten samt upprätthålla eventuella reklamationer.

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Enligt bokföringslagen kommer vi spara nödvändiga uppgifter om dig för att uppfylla lagen under 7 år.

Greattech kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Nedan är exempel på tredje part vi kan lämna ut dina uppgifter för att kunna genomföra köpet eller efter förfrågan av myndigheter enligt lag.

Myndigheter: Skatteverket, Polismyndigheten eller annan myndighet
Betalleverantörer: Sveawebpay, Nets, Teller, PostNord
Logistikföretag: PostNord, Bring, DHL

Vi lagrar dina personuppgifter på servrar som är säkert placerade inom EU/EES-området. 

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta detta från dig i förväg.

Du har rätt att när som helst begära ut de personuppgifter som behandlas om dig, att få eventuella felaktiga uppgifter rättade och att vi skall sluta behandla dina personuppgifter.
Vänligen kontakta oss i sådana fall på denna e-postadress: support@infinitygaming.se

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.