Ångerrätt (privatkonsument)

I enlighet med svensk lagstiftning har privatkunder rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innefattar ej programvara/digitala nycklar där försegling brutits eller där licenser har registreras/aktiverats, det gäller även erbjudanden där digital nyckel medföljer som har blivit levererad. Den returnerade varan ska återlämnas i väsentligt oförändrat skick. Värdeminskning sker i de fall produkten inte är i samma skick vid leverans. Återbetalning av köpbeloppet sker inom 14 dagar efter att vi tagit emot produkten. Återbetalning sker på samma sätt som betalningen är utförd.

Förändring/annullering av beställning 

Beställaren äger rätt att fram tills dess att ordern inte påbörjats ändra eller annullera sin beställning. Pris vid ändringstillfället är gällande. Avbeställning av icke lagerförda eller för kunden specifikt beställda varor är ej tillåtet. Avbeställning skall ske per e-post. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från Greattech.

Outlöst försändelse 

Vid ej utlöst beställning debiteras fraktkostnaden (tur & retur), eventuell betalavgifter samt montering och demontering i förekommande fall. Kostnaden för ej utlöst stationär dator är 1495kr inkl moms exkl. frakt, detta för att täcka produktionkostnader. För övriga varor är kostnaden den faktiska fraktkostnaden (tur och retur) plus 300kr i administrativ avgift.