Tillämplighet 
Försäljningsvillkor gäller från och med 2016-06-15. Distans- och hemförsäljningslagen gäller vid postorder, vid avhämtning från butik gäller konsumentköplagen.

Beställning

Beställning sker via Internet. Beställningar tas ej emot per e-post eller telefon. Beställare under 18 år skall ha målsmans tillstånd före köp genomförs. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning och felaktigheter.  Vid avhämtning och betalning i butiken sker avtal i butik, produkten går endast att reservera på hemsidan.

Priser & betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms och utan frakt. Äganderätt övergår vid fullt erlagd betalning. Priset vid beställningstillfället gäller oavsett om priserna går upp eller ner fram till leveranstillfället. Vi förbehåller oss för felaktigheter i våra prisuppgifter. Om en beställning av en vara genomförts med felaktigt pris ska Greattech kontakta köparen innan leverans av varan. Vid felaktigt pris har Greattech rätt att häva hela eller delar av köpet. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 24%. Anmärkningar mot utsänd faktura skall ske inom 10 dagar.

Leveranstider 

Normal leveranstid för Infinity-PC är ca 2 - 7 arbetsdagar, upp till 15 arbetsdagar vid högsäsong/belastning. Lagerförda produkter expedieras normalt samma dag vid beställning innan klockan 14:00. Preliminär leveranstid anges för övriga produkter på vår hemsida. Efter att ordern blivit bekräftad kan du följa statusen på ordern genom din kundprofil. Sändningsnummer på leveransen kommer upp så fort ordern är skickad. Restnoterade varor skickas utan några ytterligare fraktkostnader. Vid försening efter 14 arbetsdagar kan man makulera köpet utan kostnad.

Leveranser 

Alla leveranser sker med Postnord Mypack inom Sverige. Beställaren ansvarar för att rätt adress uppgivits vid beställningstillfället. Leveransen skall hämtas/lösas ut på avhämtningsställe inom en skälig tid dock senast inom 10 dagar.

Säkra betallösningar

 Postförskott (Posten AB)
 Kortbetalning (Visa/Mastercard)
 Faktura 14 dagar (Sveawebpay)
 Delbetalning 3-24mån (Sveawebpay)
 Butik (endast kortbetalning, ej kontanter)

Förändring/annullering av beställning 

Beställaren äger rätt att avbeställa ordern fram tills ordern är uthämtad från ombudet, kostnad för detta tillkommer beroende på produkt. Vid ej påbörjad order kan köpet avbeställas utan kostnad. Pris vid ändringstillfället är gällande. Avbeställning av icke lagerförda eller för kunden specifikt beställda varor är ej tillåtet. Avbeställning skall ske per e-post. Avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från Greattech.

Outlöst försändelse 

Vid ej utlöst beställning debiteras fraktkostnaden (tur & retur), eventuell betalavgifter samt montering och demontering i förekommande fall. Kostnaden för ej utlöst stationär dator är 30% av ordersumman dock lägst 1495kr inkl. moms exkl. frakt, detta för att täcka produktionskostnader. För övriga varor är kostnaden den faktiska fraktkostnaden (tur och retur) plus 300kr i administrativ avgift.

Ångerrätt (privatkonsument)

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som privatkund rätt att ångra ditt köp i 14 dagar från det att du har tagit emot varan. Inom 14 dagar ska du genom e-post meddela oss om du vill ångra köpet. Du ska sedan på egen bekostnad, skicka tillbaka varan till oss inom rimlig tid. Det innefattar ej programvara/digitala nycklar där försegling brutits eller där licenser har registrerats/aktiverats, det gäller även erbjudanden där digital nyckel medföljer som har blivit levererad. Den returnerade varan ska återlämnas i väsentligt oförändrat skick, du har rätt att öppna och kontrollera varan. Du är ansvarig för den värdeminskning som uppstår om du hanterar varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper och funktion, värdeminskning kan ske upp till 100% av varans värde om varan har skadats, förändrats eller använts mer än nödvändigt. Återbetalning av köpbeloppet sker inom 14 dagar efter att vi tagit emot varan. Återbetalning sker på samma sätt som betalningen är utförd.

Garantier 

Samtliga varor omfattas av 1 års garanti inom Sveriges, om inte annat anges. Infinity-PC omfattas av 2 års garanti. Kunden ska erhålla ett RMA-nummer innan kunden kan skicka tillbaka defekta varan tillbaka till oss för service. Är varan ej defekt debiteras felsökningsavgift från 390:- inkl moms exkl frakt (1295 :- inkl moms för Infinity-PC) . Vi förbehåller oss rätten att ersätta trasiga produkter med likvärdig i fall produkten utgått under garanti tiden. Inlämnad produkt måste hämtas senast inom 30 dagar från dagen ärendet är avslutad. Vid garanti ärende ska kunden skapa retur genom sin kundprofil innan retur kan ske. Vid garantiärende för Infinity-PC ska datorn vara hos oss senast 3 veckor innan garantitiden löper ut.

Support 

Greattech lämnar teknisk support 1 år från fakturadatum. Livstids teknisk support på Infinity-PC. I de fall en tillverkare har egen support förbehåller vi oss rätten att hänvisa kunden direkt till tillverkaren. Fel som beror på kompatibilitetsproblem mellan olika produkter lämnas inte.

Reklamation

Som konsument har du lagstadgad reklamationsrätt i 3 år gällande ursprungliga fabrikationsfel. För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera varan inom skälig tid från det att felet upptäckts dock senast inom 2 månader från det att felet upptäckts. Fel som uppstår inom 6 månader från inköpsdatum anses vara ursprungliga. Visar det sig att det är ett fel som inte täcks av garanti eller reklamationsrätten debiteras kunden för felsöknigen av produkten från 390:- inkl moms exkl frakt. 

Transportskadat gods 

Vid en transportskada skall mottagaren anmäla direkt synliga skador till transportören på plats. Vid ej synlig skada skall reklamation ske till kundtjänsten genom e-post snarast. Alla leveranser från oss till kund är försäkrad.

Pixelpolicies för TFT-skärmar

Många tillverkare följer ISO 13406-2 Klass II vad det gäller deras s.k pixelpolicy. Denna standard anger hur många pixlar som får vara döda, respektive konstant lysande för att skärmen anses vara defekt. Pixelpolicyn talar om hur många defekta pixlar som anses acceptabelt, en skärm byts därför endast ut om antalet defekta pixlar överstiger antingen vad ISO 13406-2 Klass II säger eller vad som framgår av tillverkarens pixelpolicy.

Dataförlust 

Greattech kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. Köparen ansvarar själv att alltid ta backup på all data vid retur till oss för felsökning eller reparation. Vid service ärenden kan all data försvinna.

Information 

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Sekretesspolicy

Informationen du lämnar om dig själv används endast internt. Inga uppgifter om dig kommer föras vidare till tredje part. Betalsätt som hanteras av Sveawebpay får tillgång till nödvändig information för att kunna vi ska kunna slutföra köpet. Våra kortbetalningar hanteras av Auriga ePayment och de är licensierade för 3D Secure (Verified by Visa och MasterCard SecureCode) och certifierade enligt PCI DSS. De följer bankernas krav på sekretess och säkerhetcertifieringar.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. Du kan när som helst radera/ändra samt begära dina uppgifter du har hos oss genom att kontakta kundtjänsten.

Tvist 

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure 

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Företagsinformation:

 Juridisknamn: Karatas Group AB
 Namn mot marknaden: Greattech
 Org-nr: 559034-9816

Adress för retur (ångerrätt):

 Karatas Group AB
 Lindhagensterrassen 5
 112 18 Stockholm